Studiekring Hypatia

Studiekring Hypatia

Gent
Maçonnieke Studiegroep voor Symboliek en Broederlijkheid

 
         
 
 
Welkom op de het publieke gedeelte van de website van de Maçonnieke Studiekring "Hypatia" te Gent, actief vanaf 2016.
 
Deze studiekring wil, gegroeid vanuit een Gentse autonome loge, maar totaal onafhankelijk van de Logestructuren, en open voor elke reflecterende maçon, focussen op de essentie van de vrijmetselarij. Voor haar leden betekent dit: Broederlijkheid, Beleving en Bezinning. Om het even welke vrijmetselaar is bij ons dus van harte welkom, ongeacht obediëntie of geslacht. Op dit ogenblik zij er twee belangrijke thema's aan de orde: Symboliek en Broederlijkheid.
 
In navolging van, en waar mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Vrijmetselaarsgroep Le Chemin tracht onze maçonnieke werkgroep Hypatia hetzelfde ideaal te realiseren: ons te verdiepen in de grondslagen van de Vrijmetselarij, en waar mogelijk daar op een creatieve manier meer gestalte aan te geven.
  
De naam Hypatia werd gekozen omdat Alexandrië, wat betreft sociocultureel en wetenschappelijk denken, een prachtige kruisbestuiving was van het Griekse rationele denken, de Egyptische mystiek, het Joodse Fundamenteel Zelfvertrouwen en de Babylonische wetenschappen. Die stad was zonder twijfel eeuwenlang een piekmoment in de ontluikende, vrijdenkende en creatieve westerse cultuur. Klassiek geroemde steden als Rome, Athene en Jeruzalem, deemsteren weg in de schaduw van Alexandrië. Recent onderzoek bevestigt dat zelfs het christendom vooral in Alexandrië gestalte kreeg, en dat Palestina niet meer is dan het mythologisch toneel voor dat gebeuren, zoals de Olympusberg voor het Griekse godendom en de Rijnstreek vaak voor het Germaanse.
 
Een aantal redenen verklaren de duizelingewkkende scheppingskracht van Alexandië. Eerst en vooral integreerden zij, quasi bewust, tussen de grootste toenmalige culturen. Verder kenmerkte de stad zich ook door een afwezigheid van enig militair of politiek belang, zodat er van een rem op de culturele en wetenschappelijke groei geen sprake was.
 
De legendarische bibliotheek vol onschatbare cultuur werd door Constantijnse christenen verwoest, waarbij Hypatia het symbolische slachtoffer werd. Zij was de dochter van Theoon (de laatste directeur van de bibliotheek) en bijzonder hoogbegaafd en ondernemend.
 
Euclides, de driehoeksmeetkunde die wij gebruiken, ons zonnestelselmodel, de 'gregoriaanse' kalender, de geneeskunde van Galenus, en het astrolabium, voorloper van ons polsuurwerk en kompas, en zelfs beangrije stujjen van het Stoïcijjnse denken, volgens kenners één der mooiste filosofieën hebben wij van hen overgeërfd. Deze grootse cultuur herrees tijdens de Renaissance, niet in het minst door de herontdekking van het Corpus Hermeticum.
 
De nalatenschap uit deze prachtige en mythische cultuur zorgt ervoor dat de pagina's zich bijna van zelf schrijven.
 
Zusters en broeders, weest welkom.
 
Geïnteresseerden, contacteert ons gerust. U kunt ook de stap zetten naar de Vrijmetselarij.
 
 
Schrijf naar de Webmeester   secretaris@hypatia.be